Новини

Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана

01.11.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016 и 28-ми септември 2016:  

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана се проведе в Кюстендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 г. в Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил се проведе обучение на български език за бенефициентите, чиито проекти са предложени за финансиране по първата покана за подаване  на предложения.  

Обучението беше фокусирано върху техническо и финансово изпълнение на проектите, наблюдение, приключване и последващи проверки, процедури за договаряне, верификация на разходите от контрольор, електронна система за обмен на документи и информация,  както и други свързани с това въпроси.

 

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения се проведе в София

21.10.2016

На 19 октомври 2016 г. в хотел Хилтън в София се проведе Церемония за връчване на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония.

Европейска Комисия - Покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“

19.10.2016

Европейска Комисия обяви Покана за представяне на предложения — EACEA/37/2016 по Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправи­телствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към общите цели посочени в пълния текст на обявата.

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения

06.10.2016

Церемония за връчване на договори от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - IPA CBC програма България - Македония

Хотел Хилтън София - 19 октомври 2016 год. - 11 ч. (EET)

Ден на европейското сътрудничество 2016

13.09.2016

Нашата програма на 10 септември 2016 г. в Банско за пети път отбеляза Деня на европейското сътрудничество. Пред препълнения площад легендарната македонска група „Леб и сол“ заедно с Оркестъра на Камерна опера - Благоевград, под диригентството на Саша Николовски – Гюмар и водещият - харизматичният певец Рафи Бохосян представиха проекта "Леб и сол Symphony" в рамките на концерта "Общите граници ни правят по-близки".

Доставка на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

01.09.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мебели, ИТ и офис оборудване за програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програмите за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия/Македония/Турция.

Онлайн въпросник - Извършване на оценка на въздействието на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за пред-присъединителна помощ за периода 2007-2013 г., управлявани от Република България

04.08.2016

Представяме на Вашето внимание едно проучване, което е част от изследователската методология по договор за услуга за "Извършване на оценка на въздействието на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за пред-присъединителна помощ за периода 2007-2013 г., управлявани от Република България". Целта на проучването е да се изследва мнението на широката общественост по отношение постиженията и дългосрочното въздействие от изпълнението на посочените по-горе програми.

Страници

Subscribe to Новини