Новини

Нова версия на PRAG за 2016 г. - кратко резюме

27.01.2016

Новата версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) за 2016 г. влезе в сила на 15.01.2016 г.

Кратко резюме на промените във версията на PRAG можете да намерите ТУК.

Нова версия на PRAG

18.01.2016

Уважаеми бенефициенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15 януари 2016 е в сила нова версия на PRAG.

Новата  версия на PRAG можете да намерите ТУК

ВАЖНО!!!! ФОРМУЛЯРЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по 1 покана е променен

08.01.2016

ФОРМУЛЯР ЗЯ КАНДИДАТСТВАНЕ с отстранени технически грешки (няма промяна в съдържанието на формуляра),  е наличен ТУК: unknown.gif1_AF_2014_2020_v4_MK_final_7116.xlsm (1.01 MB)

**** Използвайте програмата Microsoft Excel 2010 или по-нова версия ****

Списък на потенциални кандидати които търсят партньор - АКТУАЛИЗИРАН

05.01.2016

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония

Списък на потенциални кандидати, които търсят партньор по Приоритетни оси:

1. ОКОЛНА СРЕДА - меки проекти

2. ОКОЛНА СРЕДА - инвестициони проекти

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ IV - от 06.11.2015 до 23.11.2015

07.12.2015

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори.

Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ IV с въпроси, поставени от 06 ноември 2015 до 23 ноември 2015 можете да го намерите ТУК.

 

Актуализирани въпроси и отговори по Първата покана ЧАСТ III - от 28.10.2015 до 05.11.2015

26.11.2015

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония

Списъкът „Въпроси и отговори“ ще бъде редовно актуализиран с новите въпроси и отговори.

Списъкът „Въпроси и отговори“ ЧАСТ III с въпроси, поставени от 28 октомври 2015 до 05 ноември 2015 можете да го намерите ТУК. 

 

ВАЖНО!!! Пакетът за кандидатстване за първата покана е променен

17.11.2015

ВАЖНО !!! Пакетът за кандидатстване за първата покана за набиране на проектни предложения по  Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония - референтен номер 2014TC16I5CB006-2015-1, публикуван на 23 септември 2015 г. е модифициран.

Успешно приключи Информационната кампания с Форума за търсене на партньори в гр. Сандански

13.11.2015

Форумът за търсене на партньори по Първата покана за набиране на проектни предложения се състоя на 12-ти ноември 2015 г. в гр. Сандански. Повече от 120 участници от България и Македония взеха участие в събитието. Целта на форума беше да се даде възможност на организациите, които желаят да подадат проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония, но нямат създадени партньорски взаимоотношения, да установят контакти с потенциални партньори.

Приключиха информационните дни относно Първата покана по новата Програма 2014-2020

03.11.2015

Успешно приключиха информационните дни за потенциални кандидати по първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония. 

Обученията се проведоха съгласно следния график:

Страници

Subscribe to Новини