Новини

Европейски ден на сътрудничество 2016

19.07.2016

Европейски ден на сътрудничество 2016
 

Концерт "Общите граници ни правят по-близки”

> Леб и сол Symphony & симфоничен оркестър на Камерна опера - Благоевград <

 

Трето заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония

23.06.2016

На 23 юни 2016 г. в гр. Кюстендил се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония, на което бяха одобрени първите проекти, които ще получат финансиране по програмата.

Tрето заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Македония

17.06.2016

На 23 юни в гр. Кюстендил ще се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по  Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Македония, съ-председателстван от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Среща на Съвместния комитет за наблюдение

13.06.2016

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Македония 2014-2020 ще проведе заседание на 23 юни 2016 в Кюстендил.

Основната цел на заседанието е да бъдат разгледани и одобрени за финансиране проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения.

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

15.04.2016

CANCELLATION

OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE

Supply of brand new motor vehicles for the needs of IPA CBC Programmes Bulgaria - Serbia, Bulgaria - the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria – Turkey

Среща на Съвместния комитет за наблюдение

30.03.2016

Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC CCI 2014TC16I5CB006 ще проведе заседание на 14 април 2016 в Куманово.

Основни теми в дневния ред ще бъдат приемането на годишните отчети за 2015 за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество CCI: 2007CB16IPO007 и Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC CCI: 2014TC16I5CB006.

Доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция

09.03.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за доставка на автомобили за нуждите на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ: България-Сърбия, България-Македония и България-Турция.

 

Въпроси и отговори, касаещи тръжна процедура за избор на външен консултант за “Извършване на оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България за програмен

23.02.2016

Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” публикува отговори на постъпилите в определения срок въпроси от потенциални оференти в обявената на 02.02.2016г. тръжна процедура за оценка на въздействието на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ (2007-2013), управлявани от Република България.  

Въпросите и отговорите може да намерите ТУК

Страници

Subscribe to Новини