Вести

Објавен тендер

18.02.2014

Тендер за Прелиминарна оценка и стратешка оценка на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

Прелиминарна оценка и стратешка оценка   на животната средина на Програмите за прекугранична соработка, кофинансирани    од Инструментот за претпристапна помош, кои Република Бугарија ќе ги управува во програмскиот период 2014-2020

 

Јавна дискусија

03.02.2014

 

Јавна дискусија со прашалник

Pages

Subscribe to Вести